Yanlış ölçümlendirilmiş , kullanan kişinin ölçüsüne uygun olmayan ve yanlış pozisyonlama yapılan tekerlekli sandalyeler skolyoz oluşumuna sebep oluyor.

Yanlış Tekerlekli Sandalye Skolyoza Sebep Oluyor

YANLIŞ TEKERLEKLİ SANDALYE 

SKOLYOZA SEBEP OLUYOR

HASTAYA VE ÜLKE EKONOMİSİNE ZARAR VERİYOR

 

Skolyoz; omurganın çoğunlukla sırt veya bel bölgelerinde görülebilen, yana doğru eğriliğidir. 

Belediyeler ve yardım dernekleri gibi kuruluşlar her sene Türkiye’de engelli vatandaşlarımız için onbinlerce adet tekerlekli sandalye dağıtmaktadır. Ancak bu tekerlekli sandalyeler dağıtılmadan önce , kullanacak kişilerin ölçüleri, engel durumları ve oturma pozisyonları belirlenmemektedir. Tekerlekli sandalyelerin rastgeledağıtımları yapılmaktadır. Bu sebepten dolayı Avrupa ülkeleri ile kıyasladığımızda, ülkemizdeki tekerlekli sandalye bağımlısı çocuklarımızda skolyoz görülme oranı kat ve kat fazladır.

Engeli olmayan bir insan kendi çocuğuna iki numara küçük veya iki numara büyük ayakkabı giydirmezken, engellilere yapılan bu uygulama, Türkiye’deki skolyozhastası sayısının artmasındaki en önemli faktörlerden birisidir

Sağlam bir insanı bile yanlış ölçümlendirilmiş ve yanlış oturma pozisyonu sağlanmış bir tekerlekli sandalyeye oturtalım onsekiz ay sonra skolyoz oluşumu başlamaktadır. 

Wheel Rehabilitasyon Ürünleri Şişli Merkezimize gelen tekerlekli sandalye bağımlısı olan çocuk hastaların hemen hemen tamamında ileri düzeyde skolyoz görülmektedir.. Kullandıkları tekerlekli sandalyelere baktığımızda genellikle çok büyük oldukları ve kendi ölçülerine göre yapılmadıkları gözlemlenmektedir. Bizler kendilerine doğru ölçümlendirilmiş ve kendi pozisyonlarını sabitleyebilecek ürünler geliştirmekteyiz.

Tekerlekli sandalye bağımlılıarında Skolyozun önlenmesi için çocuklarımıza uygun tekerlekli sandalye seçiminin yapılması, kurumların bilinçsizce tekerlekli sandalye dağıtımını durdurması, tekerlekli sandalye kullanıcılarının vücutlarının bir parçası olarak kabul edilen tekerlekli sandalyeler için devlet imkanlarınınarttırılması çok önemlidir. Avrupa’da devletlerin tekerlekli sandalyeler için kullanıcılara verdiği maddi yardım Türkiye’deki yardımın hemen hemen beş katıdır. Bu sebepten dolayı Avrupa’da engelliler kendileri için uygun ürünlere daha rahat erişebilmektedir ve yine bu sebepten dolayı onlardaki yanlış tekerlekli sandalye kullanımına bağlı hastalıklar bizden çok çok daha azdır. Şu anda bizdeki uygulama skolyozu önlemek yerine ameliyatlarla problemi çözmek yönündedir. Bu da hem hastaya hem de ülke ekonomisi için çok daha büyük sıkıntı yaratmaktadır.