Tekerlekli sandalye ve akülü sandalyelerde Uluslararası Standartlarda Çarpışma Testi yapılmış olma şartı aranmalı mı dır ?

Tekerlekli sandalyede çarpışma testi aranmalı mı ?

Avrupa ve Amerika gibi ülkelerde tekerlekli sandalye alımı yapılırken aranan özelliklerden bir tanesi de Çarpşma Testinden geçirilmiş olması şartıdır. Bu test tekerlekli sandalyenin taşındığı aracın trafikte kaza yaptığında sandalyenin bu kazaya nasıl tepki vereceği yani sağlamlık ve güvenliği ile ilgilidir. ISO 10542-2 ve DIN 75078-2 kapsamında ISO7176-19 çarpma testinden geçmemiş tekerlekli sandalye ve akülü sandalyelerin Avrupa ve Amerika'da satışı çok zordur. Buralarda yaşayan tüketicilerin bu tür ürünleri alırken sordukları ilk soru tekerlekli sandalyelerin Çarpışma Testinden geçip geçmediğidir.

Ülkemizde de bilinçli aileler hem kendileri hem de özellikle çocukları için alacakları ürünlerin bu testi geçip geçmediğini sormaya başlamışlardır.

Resmi Kurumlarda ise yapılan alımlarda maalesef bu test şartı halen aranmamaktadır. Bu da hem kullanıcıya gelecek zararlara hem de bu sebeple tedarikçiye gelecek hukuksal yaptırımlara yol açabilir.

Tekerlekli sandalye veya akülü sandalye alırken Çarpışma Testi yapılıp yapılmadığını sormalı mıyız ?